Vilket land spenderar mest på sin militär?

Vilket land spenderar mest på sin militär?

Vilket land spenderar mest på sin militär?

Skandinavien och Finland – dollar Siffrorna har här räknats om till dollar i 2021 års kurs för att vara jämförbara mellan länder och över tid. Siffran anger antal miljoner dollar. Här toppar Norge som 2021 lade motsvarande 7,3 miljarder dollar på sitt försvar. Sverige spenderade samma år ungefär 7,2 miljarder dollar.

Hur mycket lägger Danmark på försvaret?

Militärutgifter2020
LandProcent av BNP (2020)
Spanien1.4
Danmark1.4
Nederländerna1.4
Kanada1.4

Har Danmark allmän värnplikt?

Danmark har värnplikt för män. Den är dock inte allmän, utan den danska värnpliktslagen föreskriver ett lottningssystem. I praktiken inkallas ungefär 30 % av de värnpliktiga till grundutbildning. 2/3 av dessa är frivilliga.

Vilket land har mest militär?

Har Norge allmän värnplikt?

Relaterade inlägg: