Vad kostar värde postnord?

Vad kostar värde postnord?

Vad kostar värde postnord?

Innehållets värde Innehållet i värdeförsändelsen får ha ett marknadsvärde på max 50 000 kronor. Ska du skicka kontanter eller andra betalningsmedel får värdet vara max 10 000.

Får man skicka vapen med posten?

Vapen skickas delade i 2 paket med postens VÄRDE och kan endast lämnas in på posten företagscenter och det kostar runt 600kr,vapnet kvitteras då i alla led och köparen legitimerar sig när den hämtas ut.

Kan man skicka sitt pass med post?

Skicka dokument digitalt via formulär eller e-post. Du kan också skicka dem med vanlig post.

Vad kostar det att skicka ett vapen?

Leverans med Schenker till ombud....Parcel ombud kan EJ leverera farligt gods eller vapen.
Upp tillAvgift
1,00 kg83,00 SEK
3,00 kg89,00 SEK
5,00 kg99,00 SEK
10,00 kg123,00 SEK

Får man skicka pengar i brev?

Vårt råd är att aldrig skicka pengar eller andra värdesaker i vanliga brev. Vår rekommendation är att betalningsmedel bör skickas som värdebrev och det kan göras via våra Företagscenter och värdesaker bör alltid rekommenderas. Det innebär att brevet får en extra säker befordran.

Hur skickar man ett Rek?

Ska du skicka viktiga dokument eller värdefulla varor inom Sverige? Då kan du skicka det rekommenderatRek inrikes. Försändelsen lämnas bara ut till mottagaren mot en kvittens och uppvisande av legitimation. På så vis vet du att försändelsen alltid når den du vill.

Relaterade inlägg: