Hur mycket kommer elen att kosta?

Hur mycket kommer elen att kosta?

Hur mycket kommer elen att kosta?

Elkostnaden per kWh under var elkostnaden i genomsnitt 175 öre per kilowattimme för hushåll där förbrukningen översteg 15.000 kWh/år. Siffrorna inkluderar elnätsavgifter, elpris och skatter. Under 2020 hade många villor en totalkostnad för el som var ca 1,4 kr per kilowattimme (kWh).

Varför rusar elpriset?

– Sedan 2020 har vi sett större och större prisskillnader. Vi har haft mycket vattenkraft i norra Sverige som pressade ner priserna. Det kom inte södra Sverige till del på samma sätt.

Hur dyr är elen i Sverige?

Ett svenskt hushåll som förbrukar 3000 kilowattimmar el per år betalade totalt 1 848 euro, cirka 19 400 kronor, för sin elkonsumtion under år 2020. Motsvarande hushåll i Tyskland behövde betala 3 183 euro (cirka 33 400 kronor), vilket är det högsta priset i EU.

Hur länge kommer elpriset vara högt?

Terminspriserna ger indikationen att elpriset kommer vara 99 öre/kWh under juli – september och att elpriset kommer gå upp till 125 öre/kWh under oktober – december. 2022 Q3: 37 öre/kWh. 2022 Q4: 50 öre/kWh.

Varför är elen så dyr i Sverige?

Hög efterfrågan på fossila bränslen Det höga gaspriset beror, i sin tur, på att efterfrågan har varit hög samtidigt som Ryssland har begränsat exporten till Europa. Om elproduktionen i andra länder görs med fossil gas eller kol och den blir dyr, finns en hög vilja att betala för svensk el.

Relaterade inlägg: