Hur mycket kostar Fora försäkring?

Hur mycket kostar Fora försäkring?

Hur mycket kostar Fora försäkring?

Så mycket kostar försäkringsavtalet per anställd
FörsäkringMånadslön 20 000 kronor / årslön 240 000 kronorMånadslön 30 000 kronor / årslön 360 000 kronor
Avtalspension SAF-LO10 800 kr16 200
Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS0 kr0 kr
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA24 kr36 kr
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL360 kr536 kr

Vad kostar Fora per år?

Minimipremie för försäkringsavtalet Minimipremien för försäkringsavtalet är 200 kronor - det är den lägsta kostnad som Fora fakturerar för avtalet. Den betalas även av företag utan anställda (då ingår Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, för företagare).

Måste man betala till Fora?

För arbetare ska företaget ha försäkringsavtal med Fora, då ingår följande försäkringar: avtalspension SAF-LO. avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Hur mycket ska man betala till Fora?

Ju högre lön, desto större inbetalning. Arbetsgivaren betalar en summa motsvarande 4,5 procent på lön upp till 532 500 kronor (7,5 inkomstbasbelopp). För den del av din årslön som överstiger 532 500 kronor betalas en summa motsvarande 30 procent.

Vad är syftet med ansvarsförsäkring?

En ansvarsförsäkring hjälper företaget om det sker en olycka eller ett misstag som gör att företaget krävs på skadestånd. Om ett skadeståndskrav ställs mot ditt företag så kan ansvarsförsäkringen hjälpa till med utredning, förhandling, föra din talan och betala eventuella skadeståndskrav.

Vad menas med en försäkring?

Försäkringar skyddar enskilda personer och företag mot oförutsedda händelser. Idén med försäkring är enkel. Det handlar om att sprida risker över en större grupp och över tid. En försäkringstagare delar sin risk med ett större kollektiv istället för att själv bära hela risken.

Relaterade inlägg: