Vad kostar dränering med Isodrän?

Vad kostar dränering med Isodrän?

Vad kostar dränering med Isodrän?

Materialkostnad för dränering isodrän, pordrän, platonmatta). Kostnaden per löpmeter, alltså meter yta som dräneras ligger ofta mellan 9 kr.

Hur mycket kostar dränering på ett hus?

På ett ungefär kan man räkna med 600-900 kr/timmen, eller 600-900 kr/löpmeter i arbetskostnad. Det innebär att ett hus enligt tidigare exempel, med 40 meter vägg/husgrund som ska dräneras, går på runt 24 000-36 000 kronor i arbetskostnad för dräneringen, vilket blir 16 800-25 200 kr efter ROT-avdraget.. Totalt pris för dränering

Hur mycket är en dränering per löpmeter?

När det gäller dränering så räknar man per löpmeter. Ungefär kr / löpmeter är vanligt vid tämligen okomplicerad dränering. Exempel på dränering av villa Ditt hus är 9 gånger 8 meter = 34 löpmeter.

Hur mycket kostar dränering av markarbeten?

Enkelt uträknat, om du anlitar hantverkare som kan markarbeten och låter dessa köpa in material för dräneringen (de får ofta rabatter på inköp) kan du räkna med 24 kr per löpmeter dränering (då är även ytterligare tillkomna kostnader, exempelvis resekostnader, inräknade).

Vad är Riktpris på dränering per kvadratmeter?

Cirkapris på dränering per kvadratmeter. Ett riktpris som brukar anges är runt 2500 kronor per kvadratmeter vägg (eller "löpmeter") som ska dräneras (ta in gratis prisuppgifter från dräneringsfirmor via länken).

Relaterade inlägg: