Hur finansieras Nätläkare?

Hur finansieras Nätläkare?

Hur finansieras Nätläkare?

Via underleverantörsavtal med privata vårdcentraler är de en del av vårdvalet för primärvård och har därmed tillgång till offentlig finansiering. Invånare från hela Sverige kan söka vård hos en digital vårdgivare.

Vem betalar läkare på nätet?

– Patientavgiften, som man brukar få stå för själv, får hemlandstinget betala. Så kostnaderna för alla landsting kommer att öka. 2 007 kr när patienten är barn eller har frikort.

Hur kan Kry våra kostnadsfritt?

KRY är gratis för barn och ungdomar upp till 17 år. För vuxna varierar patientavgifter beroende på den region du bor i samt vilket typ av möte du har. I de flesta regioner är det kostnadsfritt för besök med läkare och sjuksköterska (dock inte Stockholm).

Vad tjänar en Nätläkare?

Om vi säger att bemanningsbolaget ger läkaren hela ersättningen motsvarar det en lön på 900 kr/h. Räknar vi på att heltid motsvarar 165 timmar per månad får en specialist i allmänmedicin en månadslön motsvarande 148 500 kr. Motsvarande beräkning för legitimerad läkare ger en lön på ca 121 700 kr.

Hur mycket tjänar man på Kry?

Timlön 550 kr på faktura, minst 6 patienter per timme.

Är Knodd bra?

I och med att Knodd satsar på barnsjuksköterskor blir dock kostnaderna lägre för landstingen än vid användningen av läkare. Knodd målsättning är att utgöra en avlastning i primärvården och erbjuda vård på rätt nivå.

Vad kostar Knodd?

Vad kostar ett besök hos Knodd? Precis som all barnhälso- och sjukvård i Sverige så är ditt besök hos Knodd kostnadsfritt för dig som vårdnadshavare.

Relaterade inlägg: