Vad har upplysningen gett oss idag?

Vad har upplysningen gett oss idag?

Vad har upplysningen gett oss idag?

Upplysningen – tron på förnuftet, vetenskapen, friheten och individen – har präglat Västerlandet sedan sent 1700-tal. Om det från början främst var en angelägenhet för en elit är dessa värden idag så självklara och utbredda att vi knappt reflekterar över dem. Auktoriteterna är tillbakapressade.

När var det upplysningen?

1685Upplysningstiden / Startdatum

Vilka var de viktigaste idéerna under upplysningstiden Quizlet?

De viktigaste idéerna under upplysningen var att världen kunde förklaras med vetenskap och inte bara religion. Det visade sig att kyrkan hade fel när den påstod att solen och alla planeter cirklade kring jorden.

Hur började upplysningen?

1685Upplysningstiden / Startdatum

Hur är Robinson Crusoe kopplat till upplysningen?

Daniel Defoe var en typisk författare för upplysningstiden, då han gav huvudfiguren Robinson en enorm livsvilja och viljestyrka mot alla odds. Författaren ville genom sin roman visa vad en människa behöver för att klara sig i svåra situationer, och hur man växer som person genom sina erfarenheter.

Relaterade inlägg: