Får man bygga ut en bostadsrätt?

Får man bygga ut en bostadsrätt?

Får man bygga ut en bostadsrätt?

Medlemmarnas bestämmanderätt när det kommer till att bygga ut din bostadsrätt. Vill er förening göra om en medlems bostadsrätt krävs som huvudregel tillstånd från den bostadsrättsinnehavaren. Om två förutsättningar är uppfyllda kan föreningen kringgå brist på samtycket från den boende.

Vad gäller för en bostadsrättsförening?

Vilka lagar gäller? Utöver stadgarna finns en rad lagar och regler som alla bostadsrättsföreningar och boende måste följa. De lagar som en bostadsrättsförening berörs mest av är "Bostadsrättslagen" och "Lagen om ekonomiska föreningar". Det kan också hända att din förening har egna regler som gäller just er förening.

Hur många bostäder byggs per år under rekordåren?

Miljonprogrammets slut År 1970 var miljonprogrammets rekordår. Det året kom det till 109 843 nya bostäder, av dem var 75 226 lägenheter i flerbostadshus och 34 617 småhus.

Får man bygga altan bostadsrätt?

För en- och tvåbostadshuskrävs inget bygglov för att bygga ett skärmtak över en uteplats, altan, balkong eller entré. Bygglov behövs dock i regel om det är ett flerbostadshus. Om föreningen vill anlägga en mindre lekplats på föreningens mark, alltså inte på allmän mark, behövs inget bygglov.

Vad gäller när man bor i en bostadsrätt?

När du köper en bostadsrätt är det därför rätten att bo i den bostad du köper – inte själva bostaden. Den är det istället föreningen som äger. Rätten att bo i din bostad gäller för obegränsad tid, så länge du håller dig till bostadsrättsföreningens regler och stadgar.

Vad menar man med rekordåren?

Rekordåren betecknar de i Sverige ekonomiskt framgångsrika åren efter andra världskriget, fram till strukturkrisen känd som "oljekrisen" ca 1973–74. Ursprungligen var rekordåren en samhällskritisk benämning på åren kring 1968-70.

Vart byggdes miljonprogrammen?

Bagarmossen, Byälvsvägen mot sydöst. I Stockholm byggdes 180 000 nya bostäder och en ny stadsdel såg dagens ljus varje år under miljonprogrammets årtionde.

Relaterade inlägg: