Vem bygger sjukhus?

Vem bygger sjukhus?

Vem bygger sjukhus?

Som Sveriges största sjukhusbyggare har NCC gedigen erfarenhet av både nybyggnation och om- och tillbyggnad av befintliga vårdbyggnader. NCC har byggt ett stort antal sjukhus- och vårdbyggnadsprojekt runt om i Sverige, det har gett oss en bred erfarenhet från sjukhusprojekt med olika förutsättningar och mål.

Hur många anställda på Karolinska?

Medarbetare. Här arbetar 15 200 medarbetare inom cirka 150 olika yrkeskategorier: 32 procent sjuksköterskor.

Vem betalar för Nya Karolinska?

Att finansiera, bygga och driva Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) till år 2040. Det var det uppdrag som Stockholms läns landsting (SLL) i juni förra året gav till byggföretaget Skanska och det brittiska riskkapitalbolaget Innisfree. Avtalet är värt 52 miljarder kronor.

Hur är ett sjukhus uppbyggt?

På länssjukhusen finns kompetens och medicinsk utrustning som täcker de flesta sjukdomsområden. Länsdelssjukhus är mindre och har inte alltid alla typer av specialistmottagningar. En stor del av sjukhusens verksamhet är sluten vård, vilket innebär att patienterna läggs in på en avdelning i ett eller flera dygn.

Vad händer med gamla Karolinska sjukhuset?

Turerna kring gamla Karolinska har varit många. 2017 meddelade Region Stockholm att det gamla sjukhusområdet ska omvandlas till en helt ny stadsdel med cirka 3 000 nya bostäder och 150 000 kvadratmeter verksamhetslokaler som kontor, hotell och butiker.

Relaterade inlägg: