Kan man pausa boendeparkering?

Kan man pausa boendeparkering?

Kan man pausa boendeparkering?

Du kan tillfälligt avaktivera (pausa) ditt boendeparkeringstillstånd under högst tre kalendermånader.

Vad betyder skylten boende söndag?

Du får parkera här om du löser en parkeringsbiljett. Tilläggstavlan “Boende” anger att den som bor i området kan ha ett särskilt tillstånd och får parkera enligt särskilda villkor. Tilläggstavlan berättar att det råder är stoppförbud mellan 8-18 under vardagar. Under övrig tid gäller inte stoppförbudet.

Vad gäller för boendeparkering?

Följande villkor gäller för att få boendeparkeringstillstånd:

  • Du ska vara folkbokförd inom ett område där det finns boendeparkeringar. Se om du bor i ett område med boendeparkering.
  • Du ska stå som ägare eller användare av fordonet i bilregistret.
  • Fordonet får inte vara avställt, ha brukandeförbud eller körförbud.
BE

När gäller boendeparkering?

Med giltigt tillstånd om boendeparkering kan du parkera din bil i max 14 dagar i sträck om inget parkeringsförbud finns under perioden (exempelvis servicedag). Parkera där det finns skyltar med P + tilläggstavlan "Boende Solna". Tillståndet innebär inte att du är garanterad en parkeringsplats.

Vad menas med boende ö?

Skyltarna med Boende V, Boende Ö, Boende N och Boende S har alldeles nyligen satts upp för att tydliggöra var boendeparkeringskorten är giltiga. De som har dessa kort kan dock bara utnyttja sin rätt i mån av plats, eftersom också alla andra kan parkera bilen på de här platserna enligt de vanliga reglerna.

Hur vet jag om jag har Boendeparkeringstillstånd?

Ditt tillstånd gäller inom det område du är folkbokförd. Som besökare får du parkera på platser som har skyltar för boendeparkering, men du måste betala ordinarie taxa. Om du har tillstånd inom till exempel område Va (Vasastan) får du boendeparkera på platser med skylten ”Boende Va”.

Relaterade inlägg: