Hur fungerar Absorptionskyla?

Hur fungerar Absorptionskyla?

Hur fungerar Absorptionskyla?

Ett exempel på det är absorptionskyla. Det är en teknik som innebär att man använder fjärrvärmenätets värme för att driva den kylmaskin som producerar fjärrkylan. I kylmaskinen utsätts vatten för ett kraftigt undertryck. Undertrycket gör att vattnet kokar – och förångas – redan vid en temperatur på cirka tre grader.

Vad är våt kyla?

Vattenburen kyla är också vanligt. När det gäller vattenburen kyla brukar man dela upp den i våt och torr kyla. Vid våt kyla är temperaturen på vattnet som distribueras ut i byggnaden under daggpunkten vilket leder till att kondens bildas och måste tas om hand.

Hur fungerar en Absorptionskylmaskin?

En absorptionskylmaskin fungerar enligt samma princip som en konventionell kylmaskin, men den drivs istället med värmeenergi som fjärrvärme eller spillvärme. Absorbenten respektive köld mediet som används är oftast litiumbromid och vatten.

Vad är ett Absorptionskylskåp?

Absorptionskylskåp var den typ kylskåp som gjorde Electrolux framgångsrika. Till skillnad från kompressorkylskåp är de tysta och har inga rörliga delar. Kylskåpet drivs av exempelvis fotogen eller gasol och gör så att ett kylmedel absorberar värme från kylskåpet, varvid det kyls ned.

Hur fungerar en Absorptionsvärmepump?

Absorptionsvärmepump. Precis som den kompressordrivna pumpen tar denna upp värme vid låg temperatur och avger den vid hög temperatur. En absorptionsvärmepump drivs dock endast av värme och ett litet pumparbete. En absorptionspump är inte reversibel som den kompressordrivna.

Hur stor procent av den totala fjärrkylan levereras till flerfamiljshus?

Fjärrkyla från kylmaskin är den vanligaste tekniken som står för 28 procent av leveranserna, absorptionskyla som använder fjärrvärme som energikälla är den näst vanligaste tekniken och står för 27 procent av leveranserna. De följs tätt av kyla från värmepump, och därefter frikyla som hämtas från vattendrag.

Hur fungerar Dometic kylskåp?

Det är endast med Dometic absorptionsteknik som kylboxar och kyl/frysboxar kan erbjuda dig ett fritt val när det gäller energikällan - driftsäker kyla från volt eller gasol. Med dessa tre möjligheter tillgängliga, kan du alltid utnyttja kylboxen/skåpet - när och var som helst.

Relaterade inlägg: