Vad kostar el i Dalarna?

Vad kostar el i Dalarna?

Vad kostar el i Dalarna?

I april 2022 kostade Dala Elfond 61,85 öre/kWh* (inkl. moms). Det är 62 öre/kWh – eller nästan 50% – lägre än rörligt pris! De senaste tolv månaderna har Dala Elfond i snitt kostat 82,31 öre/kWh* (inkl.

Vad är Dala Elfond?

Dala Elfond ger stabilt pris Att Dala Elfond är ett förvaltat avtal innebär att vi förser er med elmarknadsexperter som köper in elen åt er. De köper mycket när priset är lågt, och mindre när priset är högt. På så sätt får ni som företagskunder en jämn och stabil kostnad över tid.

Vad menas med 1 zon?

Vårt trafikområde är indelat i fem zoner. Du som reser med enkelbiljett betalar ett pris för varje zon du färdas inom. Det vill säga reser du från zon 1 till zon 2 betalar du för två zoner.

Vilket elområde tillhör Dalarna?

Elområde 3 (SE3) Elområde 3 inkluderar Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län. Även delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län, Gävleborgs län och Dalarnas län ingår i området.

Är Dala Elfond bra?

Dala Elfond är Dalakrafts bästa och mest populära elavtal. Det rör sig, men betydligt försiktigare än elmarknaden i stort. Elhandelsexperter köper in el när priset är lågt och fördelaktigt för dig som kund, vilket ger ett pris som håller en låg och jämn nivå över tid.

Hur räknar man zoner?

Om du åker mellan två zoner och det finns en kommungräns mellan dem. Till exempel mellan Borlänge och Falun - då ska du köpa ett 2-zons kort. Om du åker över mer än två zoner och passerar en kommungräns då ska du köpa ett länskort.

Varför är Dalarna i elområde 3?

I norra Sverige produceras mer energi än vad som förbrukas, och i södra Sverige förbrukas mer el än vad som produceras vilket leder till att energi fraktas mellan områdena och att priserna justeras med så kallade elområdesjusteringar. Dalarna tillhör elområde 3, ett område med underskott på energi.

Var är elområde 3 och 4?

Vattenkraft är en så kallad reglerkraft, vilket betyder att produktionen kan anpassas och regleras beroende på efterfrågan. I södra Sverige, det vill säga i områdena kring Stockholm (elområde 3) och Malmö (elområde 4), där efterfrågan generellt sett är högre, produceras elen främst genom kärnkraft.

Relaterade inlägg: