I vilka sjöar får man fiska?

I vilka sjöar får man fiska?

I vilka sjöar får man fiska?

Även om fiske inte ingår i allemansrätten får du fiska fritt med spö och vissa andra handredskap längs kusterna och i våra fem största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. För fiske i andra vatten krävs fiskekort eller annat tillstånd.

Hur mycket kostar gula kortet?

Gula Kortet gäller för hela familjen och ungdomar till och med 19 år som är skrivna på samma adress. Dessutom får alla ungdomar under 16 år fiska utan fiskekort, om man följer kortets fiskeregler. Årskort kostar 400 kr, veckokort 200 kr och dagskort 100 kr.

Vad finns det för fisk i Delsjön?

Fiskarter: 793 st Signalkräfta, 93 st Flodkräfta, 42 st Abborre, 5 st Gädda och 3 st Mört. Stora Dalsjön, från land. Stora Dalsjön, från land.

Kan man fiska överallt?

Att man får fiska så fritt beror på allemansrätten. Det kan krävas fiskekort för fiske på vissa platser och det kan vara klokt att läsa på lite mer hos Länsstyrelsen eller kommunen där man vill fiska för att få veta om det finns några speciella regler som gäller i de aktuella vattendragen.

Måste man ha fiskekort i havet?

För att få fiska i havet behövs inget fiskekort men om du vill fiska i flera insjöar och vattendrag behöver du något som heter Gula Kortet.

Relaterade inlägg: