Vad är en förångare?

Vad är en förångare?

Vad är en förångare?

Värmeväxlare där köldmedievätskan förångas genom att uppta värmeenergi från luften/köldbärarvätskan.

Vad gör en evaporator?

I ett kylsystem transporteras någon form av köldmedium, exempelvis freon, runt som absorberar värmen i den omgivande luften och kyler därmed ned den. Detta åstadkoms i förångaren. Köldmediet leds in i förångaren som vätska och övergår där till gas. Därmed absorberar köldmediet värme från luften.

Hur använder man en kompressor?

Kompressorn har en kolv som åker upp och ner inuti en cylinder. När kolven åker ner sugs luft in genom en ventil. När kolven sedan åker upp igen stängs ventilen och luften komprimeras. Den komprimerade luften pressas sedan ut under högt tryck.

Vad gör en AC?

Luftkonditionering, eller AC, A/C, är en teknisk process avsedd att kyla luft i ett utrymme genom att ta bort värme och fukt. Luftkonditionering fungerar oftast enligt samma princip som ett kylskåp och en värmepump. Processen uppfanns 1902 av nordamerikanen Willis Carrier.

Hur fungerar en kompressor i en bil?

En kompressor är en komponent i ett fordon som höjer trycket och densiteten på luften som förbrukas i en förbränningsmotor. Detta ger motorn mer syre vilket låter den förbränna mer bränsle och därmed utföra mer arbete vilket ökar effekten och prestanda.

Relaterade inlägg: