Vilka försäkringar ingår i GS?

Vilka försäkringar ingår i GS?

Vilka försäkringar ingår i GS?

Medlemsförsäkringarna via Folksam

  • Hemförsäkring, täcker bohag och annat som finns i hemmet, här ingår även reseförsäkring.
  • Medlemsolycksfall – fritid. Kan ge ersättning vid olycksfall som sker på fritiden.
  • Kompletterande livförsäkring. ...
  • Barngrupplivförsäkring. ...
  • Inkomstförsäkring.

Vad händer om man är med i fel Akassa?

Om du skulle vara med i fel a-kassa och bli av med jobbet behöver du inte oroa dig, du blir inte utan ersättning. När du ska byta a-kassa är det viktigt att du undviker avbrott i din medlemstid. Ett avbrott kan leda till att du bara får ut grundbeloppet om du blir arbetslös inom ett år.

Hur länge måste man vara medlem IA kassan för att få ersättning?

Du behöver uppfylla ett av följande villkor: Du har det senaste året jobbat minst 6 månader med minst 60 timmar i varje kalendermånad. Du har det senaste året jobbat minst 420 timmar under 6 sammanhängande månader, med minst 40 timmar i varje kalendermånad.

När ska jag byta Akassa?

Byt a-kassa. Du kan enkelt byta a-kassa om du inte är nöjd med din nuvarande a-kassa eller om du har bytt yrkesområde. Om du planerar att byta a-kassa är det viktigt att bytet sker utan avbrott i din medlemsperiod. Om din medlemstid inte är sammanhängande kan du behöva uppfylla kvalifikationstiden på nytt.

Vilken a-kassa ska man välja som arbetslös?

Alfa-kassan. För dig som någon gång har arbetat i Sverige, oavsett yrke och anställningsform. Även du som är arbetslös och inte är med i någon a-kassa kan ansöka om grundersättning från Alfa-kassan.

Relaterade inlägg: