Vilka rättigheter får en odlare som tillhör ett Fairtrade kooperativ?

Vilka rättigheter får en odlare som tillhör ett Fairtrade kooperativ?

Vilka rättigheter får en odlare som tillhör ett Fairtrade kooperativ?

Genom Fairtrade får odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom tillgång till en större internationell marknad och möjlighet till ökad försäljning....De får bland annat:

  • Minimipris som skyddsnät.
  • Höjda löner.
  • Utbildning.
  • Lön som gör att barnen kan gå i skolan.

Vad betyder hållbar handel?

Den lyfter fram att handel är ett viktigt instrument för att nå samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig. Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Vad är syftet med Fairtrade?

Fairtrade bidrar till att producenter, genom utbildning och ökade ekonomiska resurser, kan minska sin klimat- och miljöpåverkan på olika sätt. Till exempel genom att tillämpa hållbara jordbruksmetoder, återplantera träd och hantera sitt avfall, minska användningen av bekämpningsmedel samt energi- och vattenresurser.

Hur kontrolleras att Fairtrade kriterierna följs?

Att bli Fairtrade-certifierad De intervjuar odlare eller anställda och undersöker hela organisationen. Om organisationen blir godkänd accepterar den också att Flocert gör löpande inspektioner för att se till att kriterierna följs och att de överenskomna förbättringarna genomförs.

Hur påverkar handel klimatet?

En ökad handel kan dock även bidra till eller förstärka vissa miljöproblem. Om handelsliberaliseringarna leder till ekonomiska aktiviteter som är miljöbelastande, till exempel genom koldioxidutsläpp, påverkan på biologisk mångfald, eller ökad användning av miljöfarliga kemikalier, kan miljön påverkas negativt.

Relaterade inlägg: