Hur uppkommer solfläckar?

Hur uppkommer solfläckar?

Hur uppkommer solfläckar?

Lentigo solaris är ofarliga bruna pigmentfläckar på huden. De kallas också solfläckar och ibland åldersfläckar. Pigmentfläckarna orsakas av solens ultravioletta strålning. De bildas oftast på händernas ovansida och i ansiktet.

Hur mycket värmer solen?

Energin från solen påverkar bland annat temperaturen, omsätts till vindar och ingår i växternas fotosyntes. Avståndet mellan solen och jorden varierar med ±1.5 procent under året och är i genomsnitt 149,6 miljoner km. På detta avstånd är solstrålningens effekt cirka 1361 W/m2.

Hur skiljer sig temperaturen mellan solens yta och solens inre?

Den höga temperaturen i solens centrala delar, som beräknas vara 15 miljoner °C, gör att väte omvandlas till helium (He) genom fusion. Att det verkligen är fusion som pågår i solens inre har bekräftats genom mätningar av neutriner från solen. Fusionsprocessen upprätthåller den höga temperaturen i solens inre.

Vad innebär Solarkonstanten?

medelvärde av den inkommande solstrålningen utanför atmosfären vinkelrätt mot solstrålarna. Solarkonstantens medelvärde är c:a 1375 W m-2 men den är egentligen inte konstant utan varierar med avståndet mellan jorden och solen med c:a ±3,3 %, eftersom jorden kretsar kring solen i en svagt elliptisk bana.

När solen värmer som bäst?

I dag används solens strålar både för att tillverka värme och elektricitet. Men användningen är fortfarande liten. I Sverige beror det bland annat på att behovet av energi inte sammanfaller med tillgången. Det vill säga, solen lyser som minst under vinterhalvåret, då vi som bäst behöver värme, varmvatten och el.

När solen får det att smälta?

Solens yta är inte så varm som du kanske tror Det beror på vilken del av solen man pratar om. Solens yta har en temperatur på cirka 5 500 grader, vilket kanske inte är så varmt som du kanske tror. Exempelvis smälter järn vid 1 500 grader och en svetslåga kan vara upp emot 10 000 grader varm.

Relaterade inlägg: