Vad kostar det att gifta sig borgerligt Stockholm?

Vad kostar det att gifta sig borgerligt Stockholm?

Vad kostar det att gifta sig borgerligt Stockholm?

En vigsel i Stadshuset kostar 800 kronor. Kommer ni inte till er bokade vigsel, eller avbokar senare än fem arbetsdagar före det aktuella datumet, blir ni ändå betalningsskyldiga.

Hur långt innan boka vigselförrättare?

Senast en vecka före vigsel behöver ni lämna in intygen ni fått från Skatteverket (Hindersprövning och Vigsel). I övrigt finns det ingen tidsgräns för när ni behöver boka in vigseln. Det är bra att vara ute i god tid eftersom vigselförrättarna inte alltid kan ställa upp.

Var kan man gifta sig borgerligt i Stockholm?

En borgerlig vigsel är en vigsel utan religiösa inslag. Vigseln förrättas av särskilda borgerliga vigselförrättare. Borgerliga vigslar äger rum på lördagar i Stockholms stadshus. Ceremonin sker i rummet Ovalen med utsikt över Prinsens Galleri.

Hur får man vigselrätt?

För att bli vigselförrättare måste man ha nödvändiga kunskaper för uppdraget. Vigselförrättaren ska till exempel kunna den svenska lagstiftningens bestämmelser om hur en vigsel ska gå till, ordningen för vigseln, hindersprövning, kontroll av hindersbevis och underrättelse till Skatteverket.

Vem kan få vigselrätt?

SVAR: Oftast är det politiker och förtroendevalda som är vigselförrättare, men vem som helst kan ansöka om att få vigselrätt. Det gör man antingen hos kommunen eller direkt till länsstyrelsen som är de som avgör ärendet.

Relaterade inlägg: