Varför är det viktigt att ha kunskap om första hjälpen?

Varför är det viktigt att ha kunskap om första hjälpen?

Varför är det viktigt att ha kunskap om första hjälpen?

att så många som möjligt i samhället kan ge livräddande första hjälpen. Med denna kurs får du såväl handlingsberedskap, ökad motivation och förmåga att agera praktiskt. Efter genomgången kurs ska du kunna: Identifiera vanligt förekommande livshotande skador och sjukdomar.

Varför är det viktigt att kunna HLR?

Det är bokstavligt talat livsviktigt att du utför HLR vid misstanke om hjärtstopp. Forskning visar att varje minut med hjärtstopp minskar personens chans till överlevnad med tio procent. Efter bara 3 minuter av hjärtstopp har alltså chansen för överlevnad minskat med 30 procent.

Vilka åtgärder är aktuella att göra när en vuxen person drabbas av ett Luftvägsstopp till ex genom att sätta en matbit i halsen?

Om inte ryggslagen hjälper ska du ge buktryck för att försöka trycka upp föremålet som fastnat i luftvägarna. Ge 5 buktryck i följd. Tryck inåt och uppåt. Fortsätt växelvis med 5 ryggslag och 5 buktryck så länge personen är vid medvetande eller tills personen andas normalt.

Varför är det så viktigt med bröstkompressioner när ett hjärta står still?

När hjärtat står still är det hjärt-lungräddning du bör ta till. Det vill säga inblåsning och bröstkompressioner. En hjärtstartare kommer bara att ge strömstötar när det finns rörelse i hjärtat, kallat ventrikelflimmer. Ventrikelflimmer innebär att hjärtat inte pumpar som det ska, men det saknar inte helt rörelse.

Hur kan du som instruktör skapa förutsättningar för att deltagarna ska komma väl förberedda till kursen flera alternativ kan vara rätt?

När du genomfört instruktörsutbildning i Vuxen-HLR ska du kunna:

  1. planera och genomföra grund- och repetitionsutbildning i Vuxen-HLR enligt kursplanen.
  2. skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen.
  3. bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet.

Relaterade inlägg: