Vad gör man på barnakuten?

Vad gör man på barnakuten?

Vad gör man på barnakuten?

Jobba på barnakuten

  1. Ta kontroller (detta är oftast puls, syresättning, temperatur, andningsfrekvens, andningsmönster, vikt, blodtryck).
  2. Hjälpa till att inhalera läkemedel.
  3. Hjälpa till vid reponeringar av brutna armar och ben och assistera vid gipsning.

Vart åker man med sjukt barn?

Åk till en närakut eller vuxenakut om barnet är 15 år eller äldre.

  • Är du osäker på vart du ska åka, ring telefon 1177. Vill du prata med en sjuksköterska och få råd om vård, ring nummer 1177. ...
  • Är det fara för liv, ring 112. ...
  • De sjukaste barnen tas omhand först.

Vad kostar barnakuten?

Om barnet besöker sjukhusens akutmottagningar - det kostar 120 kronor. Den avgiften behöver du betala även om du blir hänvisad dit från en annan mottagning.

När kan jag åka in till barnakuten?

Barnakuten - För vård när livet är i fara Barn 0–17 år med allvarliga sjukdomar och skador ska åka till barnakuten på ett sjukhus. Problem med att andas och kramper är exempel på allvarliga sjukdomar och skador.

När akut barn?

Vi tar emot dig med allvarliga tillstånd som exempelvis andningsbesvär, bröstsmärtor, svåra buksmärtor, svår huvudvärk och skador i samband med olyckor. Om du inte är akut sjuk ska du i första hand kontakta din vårdcentral eller jourläkarmottagning. Du kan också kontakta 1177 Vårdguiden på telefon 1177 för rådgivning.

När ska man söka närakuten?

Närakuten är till för dig som behöver mer akut vård än din vårdcentral kan erbjuda. Till exempel misstänkta frakturer, hjärnskakning, större sårskador, misstänkt propp i ben och akuta allergiska problem.

Får någon följa med in på akuten?

I de flesta fall får inte någon närstående följa med in på akutmottagningen, i och med covid-19. Som närstående får du bara följa med in i de här fallen: Patienten är under 18 år. Du är personlig assistent till patienten.

Relaterade inlägg: