Vad är Rehabmottagning?

Vad är Rehabmottagning?

Vad är Rehabmottagning?

Hos vår fysioterapeut/ sjukgymnast får du en personlig plan för din rehabilitering med aktiviteter och träning som kan hjälpa dig att må bättre, göra dig starkare och bidra till ett mer aktivt liv. Behandling hos fysioterapeut/sjukgymnast kan hjälpa om du till exempel har: smärta i nacke, axlar, rygg.

Vem kan få rehabilitering?

Habilitering betyder insatser till en person som har en medfödd funktionsnedsättning eller som tidigt i livet har fått en funktionsnedsättning. Rehabilitering är insatser till en person som har en funktionsnedsättning som uppkommit genom till exempel en olycka eller sjukdom i vuxen ålder.

När kan man behöva rehabilitering?

Du som har varit eller fortfarande är sjuk eller är skadad kan behöva rehabilitering. Hos oss får du hjälp individuellt eller i grupp. Du behöver ingen remiss för att komma till någon av våra mottagningar. Rehabilitering är vård som hjälper dig att få tillbaka så mycket av din fysiska och psykiska förmåga som möjligt.

Hur länge har arbetsgivaren Rehabiliteringsansvar?

Det grundläggande regelverket som reglerar arbetsgivarens rehabiliteringsansvar säger att en medarbetare får vara sjukskriven i maximalt ett år innan beslut slutligt kan fattas om personen skall anses sjuk tillsvidare eller måste gå tillbaka till arbetet.

Vad är Primärvårdsrehabilitering?

Målgruppen för detta vårdval är patienter i öppenvård. Vårdgivaren ska i första hand tillgodose patientens behov av hemrehabilitering för patienter som vårdats vid akutsjukhus, geriatrisk klinik eller specialiserad sluten rehabiliteringsklinik. Det finns inget krav på remiss.

Relaterade inlägg: