Är det gratis att gå till BUP?

Är det gratis att gå till BUP?

Är det gratis att gå till BUP?

Du behöver inte betala något på bup. Bup är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin. De har specialistmottagningar för unga som mår psykiskt dåligt på många ställen i Sverige. Personalen du träffar på bup är till exempel psykologer, socionomer, läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter.

Vilka åldrar går man till BVC?

BVC får ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer från att hen är nyfödd tills hen börjar i förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling. Besöken sker hemma och på BVC. Besöken är frivilliga.

Vad gör man på en 5 års kontroll?

Vid 5 år har barn oftast sitt sista besök på BVC. Vid det sista besöket tar BVC-sköterskan upp hur ni mår, hur vardagen ser ut, och om ni har några frågor eller funderingar. Barnet vägs och mäts, och får påfyllnadsdos av vaccin som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio genom en enda spruta i överarmen.

Vilka får gå till BUP?

Bup erbjuder rådgivning, utredning och behandling för dig som är under 18 år och mår dåligt psykiskt. Om du är förälder, kompis eller annan närstående till någon som mår dåligt kan du också kontakta oss.

Vad är det BUMM?

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

När ska man till BVC?

Mellan två och sex månaders ålder besöker de flesta föräldrar BVC ungefär en gång i månaden och sedan varannan månad. Därefter kallas barn till undersökning vid 18 månaders ålder, 3 år, 4 år och 5 år. Sedan börjar barnet skolan och då tar elevhälsan (skolhälsovården) över BVC:s uppgifter.

När ska man välja BVC?

När väljer jag barnavårdscentral? Det är bra om du väljer barnavårdscentral redan under graviditeten i samband med besöken på barnmorskemottagningen. När ditt barn ännu inte har ett personnummer ska du använda en pappersblankett för att välja barnavårdscentral. Du kan också välja barnavårdscentral när barnet är fött.

Relaterade inlägg: