Vad tjänar man som piga?

Vad tjänar man som piga?

Vad tjänar man som piga?

Pigornas löner var betydligt lägre: På sidan sju rapporterads att den högsta uppgivna lönen för en piga uppgick till 285 kronor, och den lägsta till endast 75. Även här ses den låga lönen som beroende på ett större inslag av naturaförmåner. Snittlönen beräknades till 187 kronor.

Vad gör en dräng?

Dräng eller bonddräng kallar vi idag tjänstedrängarna från 1700- och 1800-talet, det vill säga gossar, ynglingar och män, gifta eller ogifta, som till skillnad från daglönare och säsongsarbetare var varaktigt anställda i jordbruket. Deras bostäder kallades drängstuga eller drängkammare.

Hur mycket tjänar en dräng?

När försvann drängar?

Vad betyder dräng slang?

Vad kostar en dräng?

Hur blir man dräng?

När var pigor lediga?

Relaterade inlägg: