Vad krävs för BB1?

Vad krävs för BB1?

Vad krävs för BB1?

För behörigheten BB1 krävs att sökanden under sammanlagt två år förvärvat praktik på lågspänningsanläggningar, varav en sammanhängande period om minst ett år. Kunskaps- och färdighetskraven omfattar kunskapsområden praktisk ellära och elkraftteknik.

Vad får man göra med en BB2 behörighet?

Begränsad behörighet - BB2 omfattar fast anslutning och losskoppling av maskin, apparat, bruksföremål eller annan anordning med tillhörande styr-, regler-, säkerhets- och indikeringsdon samt förläggning och anslutning av kablar tillhörande donen.

Vilka är de viktigaste momenten vid kontroll före idrifttagning?

Föreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 förutsätter att kontrollen är utförd innan anläggningen tas i bruk genom att den första gången spänningssätts med farlig spänning, ström eller frekvens. Hur kontrollen ska utföras regleras inte av Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Vad får man göra med begränsad auktorisation?

B Begränsad auktorisation

  1. att installera och flytta ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar,
  2. att fast ansluta elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen, samt.

Vilka Skyddsapparater som kan finnas i en gruppledning?

Veta vilka skyddsapparater som kan finnas i en gruppledning och hur dessa fungerar. Den sökande ska ha följande kunskaper och färdigheter. 1. Kunna utföra uppsättning och flyttning av ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar i befintlig gruppledning.

Relaterade inlägg: