Vad kostar det att sätta in luft vatten?

Vad kostar det att sätta in luft vatten?

Vad kostar det att sätta in luft vatten?

För att ändå ge dig en uppfattning om nivån på investeringen, så kan man säga att priset för att installera en luft/vatten-värmepump brukar hamna någonstans mellan 75 0 000 kr, beroende på förutsättningar och typ av värmepump. Men detta kan som sagt skilja mycket från fall till fall.

Vad kostar det att borra för värme?

Borrning kostar vanligtvis mellan 30 000 och 60 000 kronor. Kostnaden för borrning styrs i stort sett av de omständigheter som föreligger på din tomt.

Vad kostar det att borra bergvärme per meter?

Du måste således utgå ifrån var du bor, men som schablon brukar man räkna med att borrningen av energibrunnen kostar omkring 300 kronor per meter.

Vad kostar luft vatten värme?

Uppskattat pris för att installera en luft/vattenvärmepump.
Uppvärmd ytaBosch VärmelösningCirkapris före ROT
90-130m²Luft/vattenvärme90 000-110 000 kr
130-170m²Luft/vattenvärme95 000-115 000 kr
170-210m²Luft/vattenvärme100 000-120 000 kr
210-250m²Luft/vattenvärme105 000-125 000 kr

Hur mycket el sparar man på en luftvärmepump?

Generellt sett kan en luftvärmepump minska de årliga energikostnaderna med 30-50 procent och spara upp till 10 000 kronor per år. För att räkna ut exakt hur stor besparingen blir för just din bostad bör du ta hänsyn till: uppvärmningssystem.

Vad kostar det att driva en luft-vattenvärmepump?

Luft-vattenvärmepumpen förbrukar endast 6300 kWh per år för att nå samma uppvärmning. Vid ett elpris på 1,10 kronor per kWh, sparar du 16 170 kronor varje år. Med ett totalpris på 90 000 kronor blir återbetalningstiden drygt 5,6 år.

Relaterade inlägg: