Vad händer i Bosnien Hercegovina?

Vad händer i Bosnien Hercegovina?

Vad händer i Bosnien Hercegovina?

Nya hotet mot freden på Balkan Det har gått mer än 25 år sedan kriget i Bosnien och Hercegovina tog slut. Men stabiliteten i landet har vacklat till och från under åren, och just nu befinner man sig i en djup politisk kris som riskerar att utveckla sig till något ännu mer allvarligt.

Vad kostar en öl i Sarajevo?

Till exempel, i Sarajevo du måste betala för: Flaska eller kartong med mjölk (1 liter): 7.90 SEK (1.50 BAM) Populär gul ost (1 kg): 65 SEK (12 BAM) En flaska öl från ett känt märke: 11 SEK (2.10 BAM)

Är det dyrt i Bosnien?

Är Bosnien och Hercegovina ett dyrt land? Priserna på basprodukter i Bosnien och Hercegovina är lägre än i Sverige. Du måste betala 2.00 gånger mindre för shopping i Bosnien och Hercegovina än i Sverige.

Hur är det i Bosnien idag?

Bosnien är ett av Europas allra fattigaste länder. Det var relativt eftersatt även som delrepublik i Jugoslavien och kriget slog sönder mycket av både faktiska institutioner – allt i från sjukhus till skolor – och fungerande sociala nätverk. Ungefär en bosnier av fem beräknas leva under fattigdomsgränsen.

Är Bosnien med i EU 2021?

Ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan Bosnien och Hercegovina och EU trädde i kraft 2015. Sedan 2010 råder viseringsfrihet för resor mellan EU och Bosnien och Hercegovina.

Relaterade inlägg: