Får man ta affischer?

Får man ta affischer?

Får man ta affischer?

Du måste ha tillstånd från polismyndigheten för att sätta upp affischer, annonser eller liknande anslag på husväggar, staket, stolpar med mera som vetter mot offentlig plats. Du behöver däremot inte tillstånd för att sätta upp något på anslagstavlor, eller andra platser som är avsedda för anslag.

Var får man sätta upp affischer i Stockholm?

För att sätta affischer på husfasader och föremål som vetter mot offentlig plats krävs polistillstånd enligt Stockholms stads lokala ordningsföreskrifter, på husfasader krävs också bygglov. Tillstånd krävs också från den som äger det föremål eller den byggnad som affischen fästs på.

Vad kostar Kulturtavlorna?

Tavlorna är reserverade för kulturutövare och bidrar till att invånare, besökare och turister erbjuds ett stort utbud av arrangemang och upplever Stockholm som en levande kulturstad. Att annonsera på en enkelsidig tavla kostar 4 kr/dag, vilket motsvarar 28 kr/vecka.

Var finns anslagstavlor?

Anslagstavlor finns placerade på flera platser i Stockholms stadsdelar. De är till för information från föreningar och ideella organisationer. Anslagstavlorna är inte avsedda för kommersiell verksamhet och meddelanden bör inte sitta uppe längre än 14 dagar. Har du frågor om anslagstavlorna?

Är det tillåtet att spela in ett samtal?

Det kan finnas lagkrav på att alla personer i samtalet måste ge sitt samtycke till att samtalet spelas in. De som deltar i samtalet får veta att det spelas in innan samtalet börjar. Så här spelar du in telefonsamtal: Enheten måste ha Android 9 eller senare.

Får man filma på en polisstation?

Hur bör jag bete mig när jag filmar polisen? Utgångspunkten är alltså att du får filma polisen, men du får inte göra det på ett sådant sätt att du stör deras myndighetsutövning. Till exempel får du inte trycka upp kameran i ansiktet på dem eller på annat sätt vara i vägen för dem när de utför ett ingripande.

Relaterade inlägg: