Hur läser man orange kuvertet?

Hur läser man orange kuvertet?

Hur läser man orange kuvertet?

När du öppnar kuvertet kan du utläsa två saker:

  1. På den första sidan visas dina pensionskonton (inkomstpension och premiepension) och den värdeutveckling som varit under föregående år. ...
  2. På andra sidan kan du läsa hur mycket som satts av till din allmänna pension det senast deklarerade inkomståret.

När får man pensionsbesked?

Har du någon gång tjänat in pengar till Avtalspension SAF-LO får du varje år ett pensionsbesked från Fora. Det börjar att skickas ut i mitten av april.

Hur läser man Pensionsbeskedet?

Pensionsbeskedet i det orange kuvertet visar enbart inkomstpension och premiepension. En samlad bild av den totala pensionen, inklusive tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande, kan du få genom att logga in på Pensionsmyndighetens sajt eller på den halvstatliga informationssajten minpension.se.

Hur mycket bör jag ha i tjänstepension?

Om du helt saknar tjänstepension och endast har allmän pension kommer du som tumregel att få ut runt hälften av din slutlön i pension om du jobbar till 65 år. Din tjänstepension, eller rättare sagt dina olika tjänstepensioner, brukar som tumregel sägas motsvara ungefär 25 procent av din slutlön.

När betalas SPP ut?

Utbetalningar från SPP sker den 25:e varje månad. Inträffar den 25:e på en helgdag sker utbetalningen dagen innan. Du ser din utbetalning den dagen utbetalningen görs genom att logga in på spp.se den dagen utbetalningen sker.

Relaterade inlägg: