Vad krävs för att starta en vårdcentral?

Vad krävs för att starta en vårdcentral?

Vad krävs för att starta en vårdcentral?

Starta egen läkarmottagning

  1. Starta eget som specialistläkare. ...
  2. Ta fram en affärsplan. ...
  3. Hitta rätt lokaler till din läkarmottagning. ...
  4. Marknadsföring och varumärke. ...
  5. Myndigheterna ställer stora krav på en läkarmottagning. ...
  6. Se till att vara rätt försäkrad. ...
  7. Rekrytera rätt kompetenser. ...
  8. Hantera personalfrågor.

Vad krävs för att starta ett äldreboende?

– Det krävs ett aktiekapital och även avgifter för tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Kommunen eller regionen kan också ställa upp behörighetskrav, berättar Rikard Johansson. – Ett råd är att tidigt knyta upp en personlig mentor som gjort resan själv.

Har egen praktik?

Praktikförsäkring är speciellt anpassad för företagare med egen praktik, i form av ett grundpaketet som kan byggas på med tilläggsförsäkringar efter behov. Om du har anställda innebär det att du som arbetsgivare måste teckna avtalsreglerade försäkringar för de anställda.

Vad krävs för att bli vårdgivare?

Ansökan ska innehålla ett intygande av att underleverantören uppfyller krav på kompetens och kapacitet. Om underleverantören är en vårdgivare ska registerutdrag från IVO:s vårdgivarregister bifogas. Underleverantörer har rätt till de tjänster och IT-system som krävs för att kunna utföra det uppdrag de är anlitade för.

Kan man starta ett äldreboende?

Äldreförvaltningens etableringslots. Äldreförvaltningens etableringslots ger stöd och information till dig som vill starta ett vård- och omsorgsboende eller seniorbostäder, eller bygga samhällsfastigheter inom äldreomsorgen i Stockholms stad. Stödet utgår från de behovsbedömningar som görs i stadens äldreboendeplan.

Vad krävs för att driva ett HVB hem?

HVB-hem är behandlingshem för enskilda som bedöms behöva vård kombinerat med boende. De kan drivas av privata aktörer, kommuner eller landsting. Det krävs tillstånd från Socialstyrelsen för att starta privata HVB-hem, däremot inte för offentliga HVB-hem. Från 2010 står verksamheten även under Socialstyrelsens tillsyn.

Relaterade inlägg: