Vad heter den statliga instans som har hand om resegarantin?

Vad heter den statliga instans som har hand om resegarantin?

Vad heter den statliga instans som har hand om resegarantin?

Resegaranti innebär att resenärer får kompensation från resegarantin om deras resa ställs in eller avbryts på grund av att den som arrangerade paketresan eller förmedlade det sammanlänkade researrangemanget har gått i konkurs. Det är Kammarkollegiet som är tillsynsmyndighet över resegarantilagen.

Hur fungerar resegarantin?

Resegaranti innebär att du som reseaktör avsätter pengar som garanti för att resenärerna ska kunna få ersättning om någon del av deras paketresa eller sammanlänkade researrangemang inte kan fullgöras på grund av att du som researrangör blir insolvent.

Kan en resebyrå avtala bort villkoren om full återbetalning i paketreselagen genom ett skriftligt avtal med kunden?

Mindre ändringar i avtalet kan alltid göras utan påföljd När arrangören informerar om ändringen de vill göra så ska de också ange en skälig frist inom vilken resenären måste höra av sig om de vill häva avtalet. Arrangör ska om möjligt erbjuda en ersättningsresa alt prisavdrag om det görs större ändring i avtalet.

Vad menas med resegaranti?

Resegaranti innebär att resenärer får kompensation från resegarantin om deras resa ställs in eller avbryts på grund av att den som arrangerade paketresan eller förmedlade det sammanlänkade researrangemanget har gått i konkurs. Det är Kammarkollegiet som är tillsynsmyndighet över resegarantilagen.

När är ett avtal bindande inom resebranschen?

Ett avtal är bindande när du har lämnat ett anbud som konsumenten har accepterat. Både skriftliga och muntliga avtal gäller i normalfallet men på vissa områden råder skriftlighetskrav, till exempel vid telefonförsäljning.

Relaterade inlägg: