Vad är en boendeparkering?

Vad är en boendeparkering?

Vad är en boendeparkering?

I korthet. Alla får parkera på boendeparkeringar, men de som har ett boendeparkeringstillstånd får parkera på dessa platser under längre tid och för en lägre avgift. För att kunna få ett boendeparkeringstillstånd måste du vara folkbokförd i ett område där det finns boendeparkering.

Vad kostar parkeringsplats i Göteborg?

Pris: 15 kr/tim helgfri mån-lör 08-18, övrig tid 2 kr/tim. Taxa med behörighetstillstånd 5 kr/tim helgfri mån-lör 08-18 , övrig tid 2 kr/tim, 50 kr/dygn.

Vad betyder olika Parkeringsskyltar Göteborg?

På en gata eller allmän väg får du inom tättbebyggt område parkera högst 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Det gäller både på platser där det inte finns några vägmärken och där det är utmärkt med ett ”P” utan någon skylt under som säger något annat – till exempel ”2 tim”.

Vad gäller boendeparkering?

Regler och villkor för boendeparkering: Du kan endast få boendeparkeringstillstånd för ett fordon. Biljett kan köpas en månad framåt men man får bara parkera 7 dagar i sträck. Fordonet måste alltid flyttas under tiden parkeringsförbud gäller på platsen, till exempel vid miljöparkering.

Var får man parkera med boendeparkering?

Med ett boendeparkeringstillstånd kan du mot en fast avgift parkera inom ett givet område men utan att vara garanterad en parkeringsplats. Behöver du en garanterad parkeringsplats måste du söka ett annat alternativ.

Relaterade inlägg: