Vad kostar det att parkera på Mårtenstorget?

Vad kostar det att parkera på Mårtenstorget?

Vad kostar det att parkera på Mårtenstorget?

Betalning. Du kan betala för parkering på kommunala gator och torg antingen med kort i någon av våra parkeringsautomater, eller via mobiltelefonen. Om en automat inte fungerar ska du använda dig av telefonparkering! I Lund tillämpar vi idag 3 olika taxor på gatumark: 22 kronor/h, 12 kronor/h och 6 kronor/h.

Vad gäller vid 15 min parkering?

Tavlan anger att Du får parkera högst 15 minuter i följd. Här får Du inte parkera. Att stanna för att lasta i eller ur gods är tillåtet liksom att stanna för att låta passagerare gå i eller ur bilen.

Kan man parkera på Mårtenstorget i Lund?

Tar du bilen till Lund finns det många bra parkeringsmöjligheter i centrum, både utomhus och i parkeringshus. Efter kl. 15 kan du dessutom parkera centralt på Mårtenstorget som har 115 parkeringsplatser.

Hur betalar man Parkeringsanmärkning?

Transportstyrelsen administrerar bara parkeringsanmärkningar som utfärdas på gatumark av respektive kommun eller Polisen. Betalningen ska då enligt parkeringsanmärkningen ske till bankgiro .

Vilka har företräde på en parkering?

Utfartsregeln betyder att du ska lämna företräde åt alla andra fordon, såväl från vänster som höger, när du kör ut från till exempel en parkeringsplats, garageutfart eller gågata. Tänk på att du ska lämna företräde åt alla trafikanter, inklusive gående och cyklister.

Hur Betala P avgift?

Betala P är ett digitalt alternativ till att betala parkering via parkeringsautomat. Betala P kan också användas på parkeringsområden som saknar parkeringsautomater. Parkeringsvakterna söker på ditt fordons registreringsnummer och kan direkt se om parkeringsavgiften är betald. Du behöver inte använda en dekal i bilen.

Relaterade inlägg: