Vad kostar det att skriva ut UMU?

Vad kostar det att skriva ut UMU?

Vad kostar det att skriva ut UMU?

Som privatperson kan du skanna och skriva ut på biblioteket. Utskrifter görs från en dator i entréområdet och utskrifterna hämtas och betalas i informationsdisken. På Universitetsbiblioteket kostar utskrifterna 5 kr/sida. På Medicinska biblioteket kostar utskrifterna 2 kr/sida (svart/vitt) och 5 kr/sida för färg.

Var finns skrivare UU?

Utskriftskuponger finns att köpa i receptionerna respektive servicecenter på BMC, Blåsenhus, Carolina Rediviva, Ekonomikum, Engelska parken, Segerstedthuset och Ångström. Kupongerna finns i valörerna 20 kr, kr och 200 kr, men det är inte alla receptioner som har alla valörer.

Var kan man låna skrivare?

På biblioteket kan du använda dator, skriva ut, kopiera och skanna. Just nu kan du inte boka en dator i förväg.

Var skriva ut Uppsala?

eduPrint är Uppsala universitets gemensamma utskrifts- och kopieringssystem för studenter, anställda och besökare. Med eduPrint kan du skriva ut, kopiera och skanna in dokument. När du skriver ut i eduPrint skriver du inte direkt till en viss skrivare, utan din utskrift lagras i en central utskriftskö.

Hur skriver man ut på Uppsala universitet?

Vid Uppsala universitet finns gemensamma utskrifts- och kopieringssystem för studenter och anställda med vilka du kan skriva ut, kopiera och skanna in dokument.

Relaterade inlägg: