Hur stor blir en köttätande växt?

Hur stor blir en köttätande växt?

Hur stor blir en köttätande växt?

Världens största köttätande blomma på höjden är Nepenthes spathulata som kan växa upp till 5 meters höjd och äter allt från insekter till möss och råttor. En annan bjässe är Kungskannranka (Nepenthes rajah) som kan hålla nästan 2 liter vatten i sin ”kopp”, där allt från insekter till små däggdjur kan fångas.

Vad kan man mata köttätande växt med?

Köttätande växter ska inte matas med köttbullar utan nöjer sig med en insekt då och då – insekter som de fångar själva.

Hur matar man en köttätande växt?

– Man ska inte tro att man kan mata dem med köttfärs eller hamburgare, det tål de inte, utan levande insekter ska det vara - och matade med pincett.

Hur många köttätande växter finns det?

Runtom i hela världen finns det runt 500 olika arter som lever på likartat sätt. Köttätande växter kallas växter som får extra tillskott av kväve och fosfor genom att fånga små djur och sedan lösa upp dem med proteinlösande enzymer som växten producerar, eller med hjälp av bakterier.

Hur ofta ska man mata köttätande växt?

Ger man dem kranvatten behöver man plantera om växterna en gång om året. Köttätande växter vill växa i en sur miljö och ska inte planteras i blomjord.

Var växer tätört?

Tätört växer på fuktig‒våt torv eller mineraljord och åtminstone i södra Sverige är den tydligt kalkgynnad. Många lokaler är hävdade genom bete men tätört kan också dyka upp längs fuktiga skogsvägar, i diken, kraftledningsgator eller på botten av sandtag.

Relaterade inlägg: