Kan man sänka lönen vid omplacering?

Kan man sänka lönen vid omplacering?

Kan man sänka lönen vid omplacering?

Att sänka en anställds lön kan alltså bara ske om det finns arbetsbrist så att omplacering och sänkt lön är det enda alternativet till uppsägning, eller personliga skäl, där den anställde misskött sig så grovt att en omplacering och därmed sänkt lön är motiverat.

Måste man acceptera en omplacering?

– Ja, men arbetsgivaren ska i första hand försöka omplacera till en så likartad tjänst som möjligt – om det inte finns – till en ledig befattning som arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för. Las ger dig inget skydd för att behålla din befattning, lön eller andra villkor. Den skyddar dig från uppsägning.

När kan man omplacera en medarbetare?

En förutsättning för omplacering är att det finns en ledig befattning som den anställde har tillräckliga kvalifikationer för. Med tillräckliga kvalifikationer menas att den anställde ska kunna klara av arbetsuppgifterna, eventuellt efter en kortare vidareutbildning.

Hur ändrar man ett kollektivavtal?

Regelbundna förhandlingar om innehållet Ett kollektivavtal gäller oftast 1–3 år. Därefter måste det omförhandlas. Det sker under en så kallad avtalsrörelse. Arbetsgivarorganisationen eller en enskild arbetsgivare förhandlar då med den berörda fackliga organisationen.

Hur gör man en omplaceringsutredning?

Omplaceringsutredningen ska dels göras i så nära anslutning som möjligt till den avslutade rehabiliteringsprocessen då arbetsgivaren konstaterat att återgång till ordinarie arbete är utesluten, dels i så nära anslutning som möjligt till en eventuell uppsägning.

Relaterade inlägg: