Vad är en registreringsavgift?

Vad är en registreringsavgift?

Vad är en registreringsavgift?

Vägtrafikregisteravgiften ska täcka Transportstyrelsens kostnader för att driva och utveckla vägtrafikregistret. I detta ingår, förutom utveckling och anpassning, kostnader inom it-området samt kostnader för tjänster kopplade till vägtrafikregistret exempelvis ägarbyten samt av- och påställning av fordon.

När registreras en ny bil?

Om du köpt eller sålt ett fordon behöver detta registreras hos Transportstyrelsen. Till att börja med måste både köparen och säljaren anmäla ägarbytet. Detta kan göras på Transportstyrelsens hemsida, i appen ”Mina fordon” eller skriftligt med registreringsbeviset. Här kan du läsa om hur du gör det.

Vad kostar det att registrera en släpvagn?

Avgifter för registerhållning
Produkt/tjänstAvgift
Vägtrafikregisteravgift (bil, motorcykel, motorredskap, tung terrängvagn, släpvagn).75 kr/år
Registrering av betalningsförmedlare i vägtullsregistret22 400 kr
Registrering av avgiftsupptagare i vägtullsregistret2 800 kr
Registreringsskylt och tävlingsskylt62 kr

Hur länge räknas en bil som ny?

En ny bil är en bil som vid säljtillfället är av senast marknadsförda utförande, (det vill säga det ska inte finnas någon nyare version/modellbeteckning på marknaden), inte är tillverkad mer än tolv månader före leveransen eller ej är tagen i trafik och ej har påbörjade garantitider.

Hur typar man om en släpvagn?

För att få typa ner vikten på ditt släpfordon måste en fysisk förändring äga rum. Har du ett släp med ett VOV, TSV eller T nummer har du tur för då behöver du bara byta kulkoppling /kulhandske till rätt vikt. Du kan även byta däckdimension till rätt vikt.

Relaterade inlägg: