Vad är en pool liner?

Vad är en pool liner?

Vad är en pool liner?

I poolen monteras en formsvetsad och måttanpassad duk som fungerar som tätskikt, denna kallas liner. Genom att välja vilken färg på linern du vill ha så ändras utseendet på poolen. Blå liner ingår som standard i samtliga poolpaket.

Vilken färg på pool liner?

Persia Blue är den vanligaste och mest klassiska linern som ger en känsla av Medelhavet. Även Persia Grey och Persia Sand är vanliga liners som ger ett ljusare blått respektive grönaktigt vatten. Carrera och Marmor ger en mörkare mer djupblå färg. Linern är avgörande för att skapa rätt känsla i poolen.

Måste man ha liner i pool?

Vilken färg på spabad?

Hur byter man Liner i poolen?

Vem kan svetsa liner?

Vad ska man ställa spabad på?

Relaterade inlägg: