Hur registrerar man en bifirma?

Hur registrerar man en bifirma?

Hur registrerar man en bifirma?

En enskild näringsidkare beslutar själv om registrering av bifirma. I öppna bolag och kommanditbolag är det de ansvariga bolagsmännen som fattar beslut om bifirma. Bifirman behöver inte anges i bolagsavtalet. I aktiebolag, andelslag och ideella föreningar är det styrelsen som fattar beslut om bifirma.

Hur fungerar en bifirma?

Att starta en bifirma, även kallat särskilt företagsnamn, innebär att ett redan etablerat företag startar en underfirma med ett nytt namn under samma organisationsnummer. En bifirma fungerar alltså som ett extranamn som du döper en viss del av företaget till.

Vad kostar det att registrera bifirma?

Ärende
ÄrendeE-tjänst
Registrera bostadsrättsförening1300 kr1 600 kr
Anmäla företagsnamn på främmande språk, per styck900 kr1 100 kr
Ändra föreningens företagsnamn900 kr1 100 kr
Ändra föreningens stadgar, exempelvis verksamhet, räkenskapsår och styrelsegränser800 kr1 000 kr

Varför ha en bifirma?

En bifirma fungerar alltså som ett extranamn som du döper en viss del av företaget till. Kanske driver du ett företag som säljer möbler, och nu planerar ni att lansera en ny produktkedja med inredningsdetaljer som ni vill döpa till något annat. Bifirman kan då fungera som ett nytt varumärke.

Vad kostar en bifirma?

Ärende
ÄrendeE-tjänst
Registrera bostadsrättsförening1300 kr1 600 kr
Anmäla företagsnamn på främmande språk, per styck900 kr1 100 kr
Ändra föreningens företagsnamn900 kr1 100 kr
Ändra föreningens stadgar, exempelvis verksamhet, räkenskapsår och styrelsegränser800 kr1 000 kr

Har dotterbolag eget organisationsnummer?

Även andra juridiska personer ska tilldelas organisationsnummer, t. ex. ideella föreningar, om den juridiska personen eller en statlig myndighet begär det. Detta gäller även enkla bolag, partrederier och utländska företags filialer i Sverige, enligt 2 § lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.

Relaterade inlägg: