Hur pistar man en backe?

Hur pistar man en backe?

Hur pistar man en backe?

För att pista nedfarter som är så pass branta krävs det att pistmaskinen fästs i en vajervinsch med dragkraft som hjälper maskinen upp så den inte börjar glida och tumla nedför. En backe som mäter 45 grader känns brant på ett par skidor men att sitta i en pistmaskin i samma lutning, just sayin…

Vilken är den brantaste backen i Sverige?

Trots det anses Chocken fortfarande vara Sveriges brantaste backe. Enligt Idre Fjäll är Chocken till och med Nordens brantaste skidbacke. Sveriges näst brantaste backe anses vara Väggen i Hundfjället som har en lutning på 45 grader.

Hur pistar man?

För preparering av snö med stort snödjup används en tryckvals. Längst bak på maskinen finns en tryckmatta för den slutliga packningen och som gör ytan lagom hård. På natten när du sover arbetar våra pistmaskinsförare med att skapa fantastiska pister lagom till du vaknar.

Hur brant är 12 grader?

Tabell – Lutning i grader till procent
Vinkeln i graderLutning i procent
9%
7,5°13%
10°18%
12,5°22%
BE

Hur kör man pistmaskin?

Utbildningen vänder sig till dig som är nybörjare men även till dig som behöver en uppfräschning av kunskaperna. Från och med säsongen 2005-06 utfärdar SLAO utbildningsbevis för pistmaskin efter genomförd och godkänd utbildning. När du kört i minst 200 timmar, som intygas av arbetsgivare, erhåller du ett förarbevis.

Relaterade inlägg: