Måste man ha avtal med Fora?

Måste man ha avtal med Fora?

Måste man ha avtal med Fora?

För arbetare ska företaget ha försäkringsavtal med Fora, då ingår följande försäkringar: avtalspension SAF-LO. avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Kan man ha Fora utan kollektivavtal?

Försäkringsavtalet som tecknas hos Fora är ett färdigt paketet av försäkringar. I paketet ingår alla försäkringar och tjänstepension som arbetare på privatägda företag ska ha enligt kollektivavtalet. Även företag utan kollektivavtal kan teckna försäkringsavtal.

Vad är skillnaden mellan Fora och Collectum?

Företag med kollektivavtal för tjänstemän tecknar vanligtvis tjänstepension, ITP, hos Collectum. Även Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, för tjänstemän tecknas hos annat bolag än Fora.

Är Fora ett kollektivavtal?

Hos Fora tecknar företag och organisationer försäkringar och tjänstepension för sina anställda. Försäkringarna är en del av kollektivavtalet för företag som är privat-, kommun- eller landstingsägda. Även företag som inte har kollektivavtal kan teckna försäkringar hos Fora.

Vad gör Collectum?

Som administrationsbolag för den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP är Collectum en del i det svenska trygghetssystemet. De upphandlingar vi genomför på uppdrag av arbetsmarknadsparterna har inneburit sänkta avgifter och därmed mer pension till dig som anställd för varje krona som din arbetsgivare betalar in.

Relaterade inlägg: