Får man köra bil på enskild väg?

Får man köra bil på enskild väg?

Får man köra bil på enskild väg?

Tillåtet att gå, cykla och rida Vägens ägare får bara stänga av vägen för trafik med motordrivna fordon. Ägaren kan inte förbjuda någon att gå, cykla eller rida på vägen. Däremot finns möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter förbjuda annan trafik än med motordrivna fordon. Men sådana förbud är ovanliga.

Hur vet man om det är enskild väg?

Med enskilda vägar menas de vägar som inte tas hand om av stat eller kommuner. Vägarna sköts istället till exempel av en samfällighetsförening eller enskilda markägare.

Vad händer om man kör på enskild väg?

En väghållare får inte förbjuda någon att gå, cykla eller rida på vägen såvida inte vägen skadas. Men väghållaren får förbjuda trafik med motortrafik på enskild väg eftersom sådan trafik kan medföra slitage på vägen, och får då stänga av vägen med vägmärke eller bom.

Vad är skillnad på enskild och privat väg?

Bestämmelser för enskild väg och privat väg Väglagen gör ingen skillnadprivat eller enskild väg. Exempelvis en texttavla med frasen "privat väg" utan kombination med ett vägmärke säger inget om vad som gäller för motorfordonstrafik.

Vem äger vägkroppen?

GA-väg äger vägkroppen gemensamt och har servituts rätt till vägområdet innebärande rätt att ta bort träd och växtlighet inom vägområdet samt dika och sköta vägdiken.

Relaterade inlägg: