Har priset på solceller gått upp?

Har priset på solceller gått upp?

Har priset på solceller gått upp?

Priser har nästan halverats sen 2017, men har stagnerat och till och med ökat under 2021. Under början av 2022 förutspås ytterligare prisökningar, bl. a. som en följd av höga energikostnader globalt.

Finns det olika storlekar på solceller?

Under 2020 har solpanelerna gått från standardmått till att erbjudas i olika storlekar i och med att solceller numer tillverkas i varierande storlekar. I och med att måtten på solpanelerna är olika är det viktigare att jämföra watt per kvadratmeter istället för watt per solpanel.

När är det lönsamt med solceller?

För de flesta har solcellerna en återbetalningstid på 15 år, men solcellerna har en livslängd på minst 25-30 år. Det betyder att efter halva tiden är allt ren vinst. Redan från första året har du dock en ”utdelning” på 5-7 procent. - Du kan se solcellerna som en investeringsform med bra avkastning.

År solceller värt priset?

Om man installerar solceller för ungefär 100 000 kronor får man en minskad elkostnad per år på mellan 6 0 kronor. Om man tar pengarna från madrassen och lägger dem på taket i stället så får man alltså en avkastning på 6-7 procent. Det är betydligt bättre än om man har pengarna på banken.

År det värt att satsa på solceller?

Ja! En solcellsanläggning sänker dina kostnader långsiktigt. Varje kWh solenergi som du producerar och använder själv är en kWh som du inte behöver köpa, därmed sparar du dom pengarna. Alltså, ju mer egen energi du använder desto mer pengar slipper du spendera på elköp.

Relaterade inlägg: