Hur mycket kostar mammografi?

Hur mycket kostar mammografi?

Hur mycket kostar mammografi?

Mer om regelbunden undersökning med mammografi Undersökningen är frivillig och kostar ingenting. Du kan bli undersökt i en annan region, om du vill det.

Vad kostar privat mammografi?

Undersökningen är kostnadsfri. Screening innebär att många människor undersöks regelbundet på samma sätt. Syftet med de regelbundna undersökningarna är att hitta bröstcancer i tidigt skede innan sjukdomen hunnit ge några symtom. Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna.

Hur många återkallas till mammografi?

Många återkallas i onödan Uppskattningsvis 10-20 procent av de kvinnor som återkallas pga. misstänkta förändringar i brösten har cancer.

Hur ofta ska man gå på mammografi?

Region Stockholm erbjuder screening med mammografi för kvinnor i åldrarna 40–74 år. Kvinnor blir kallade till undersökning vartannat år. Detta innebär att man får sin första kallelse när man är 40 eller 41 år. Det innebär också att man får sin sista kallelse vid 73 eller 74 års ålder.

När gjorde jag mammografi senast?

Region Stockholm erbjuder screening med mammografi för kvinnor i åldrarna 40–74 år. Kvinnor blir kallade till undersökning vartannat år. Detta innebär att man får sin första kallelse när man är 40 eller 41 år. Det innebär också att man får sin sista kallelse vid 73 eller 74 års ålder.

Relaterade inlägg: