Har Peru demokrati?

Har Peru demokrati?

Har Peru demokrati?

Peru har huvudsakligen fungerande institutioner och maktskiften har under 2000-talet skett under ordnade former trots politisk oro. Den djupt ingrodda korruptionen är dock ett samhällsproblem. Flera skandaler på senare tid har på nytt skakat förtroendet för demokratin och politiken.

När blev Peru en demokrati?

Peru har sedan haft en instabil historia präglat av militärstyre och maktövertaganden och inte förrän 1980 genomfördes demokratiska val.

Vilka varor importerar Peru?

De vanligaste grödorna är sockerrör, potatis, ris, majs, bananer, kassava och bomull. Landets gamla utrustning, dålig organisation och låga priser leder till att Peru måste importera livsmedlen vete, majs, ris och soja som de annars skulle ha kunnat odla själva. I Andernas bergtrakter bedrivs boskapsskötseln.

Vem grundade Peru?

1821 intog den argentinske generalen José de San Martín staden Lima och utropade ett självständigt Peru.

Vad exporteras i Peru?

De främsta exportvarorna är fiskmjöl, bomull, socker, kaffe och mineraler som silver, koppar, zink, olja och guld.

Vad odlar man i Peru?

I bergen är jordarna ofta magra, och stora arealer på hög höjd kan endast utnyttjas som betesmarker för får, lamadjur och alpacka. Traditionella exportgrödor från kustområdets jordbruk är bomull och socker.

Relaterade inlägg: