Vad räknas som inkomst Kommunal?

Vad räknas som inkomst Kommunal?

Vad räknas som inkomst Kommunal?

Vad betyder aktuell månadsinkomst? nu, inte medelinkomsten från förra året. Du ska inte längre räkna med OB-ersättning eller övertidsersättning. Det är alltså din aktuella grundlön, före skatt, som gäller.

Vad är fack avgift?

De allra flesta fackförbund har en månadsavgift som är inkomstbaserad. Det innebär att din inkomst är avgörande för hur mycket du betalar för ditt medlemskap. Ett medlemskap i Unionen kostar i dagsläget 225 kronor i månaden för den med en inkomst på 20 901–25 000 kronor i månaden.

Vad händer om man inte betalar till facket?

Betalar du inte medlemsavgiften för tre månader i följd upphör ditt medlemskap i a-kassan. Du är dock fortfarande skyldig att betala medlemsavgiften för de månaderna eftersom medlemsavgift ska betalas under hela den period som du är medlem. Upphör ditt medlemskap påverkar det din ersättning vid eventuell arbetslöshet.

Vad är min inkomst?

Din månadslön x 12, årets alla månader. Exempel: 20 000 kr/månad x i årsinkomst.

Vart går Fackavgiften till?

Mer än hälften av fackavgiften går till a-kassan, den statliga a-kasseavgiften och medlemsförsäkringarna. Resten går till facklig verksamhet lokalt och centralt. Av de 512 kronorna i vårt exempel ingår a-kassan och a-kasseavgiften på 214 kronor för dem som även är medlem i a-kassan.

Vart kan jag kolla min inkomst?

På Mina sidor kan du se dina uppgifter om lön, pension och ersättning som din arbetsgivare, Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan har lämnat till Skatteverket månad för månad. Du ser även din avdragna skatt.

Vad ska jag betala till Kommunal?

Medlemsavgiften är samma för alla Att vara medlem kostar 120 kr per månad. Är du medlem i facket Kommunal betalar du även en medlemsavgift till dem.

Vad används fackets pengar till?

41 % går till den centrala fackliga verksamheten (centrala förhandlingar med arbetsgivare, tvisteförhandlingar, centralt arrangerade utbildningar, opinionsbildning). 30 % går till dina medlemsförsäkringar, hemförsäkring och olycksfallsförsäkring samt inkomstförsäkring om du är medlem i A-kassan.

Relaterade inlägg: