Vad är TURB?

Vad är TURB?

Vad är TURB?

Transuretral resektion i urinblåsa, TUR-B, är en operation för slemhinneförändringar i urinblåsan. Operationen innebär att slemhinneförändringarna hyvlas bort genom att man för in ett långt och tunt instrument via urinröret. Under ingreppet är man sövd. Slemhinneförändringarna skickas sedan för mikroskopisk analys.

När gör män cystoskopi?

Du kan bli undersökt med cystoskopi om du har blod i urinen, urinläckage eller om det gör ont när du kissar. Olika instrument kan föras in i röret, som kallas cystoskop. Det gör det möjligt att ta vävnadsprov i samband med undersökningen. Du kan även få behandling för en del förändringar direkt genom cystoskopet.

Vad ska män göra om män tror män har urinvägsinfektion?

Det är vanligt att behandla en urinvägsinfektion med antibiotika. Barn och vuxna som får urinvägsinfektion ofta kan behöva ta prover som visar hur urinblåsan och njurarna fungerar, till exempel med hjälp av ultraljud. Återkommande infektioner behandlas ibland med en låg dos antibiotika under längre tid.

Var i urinen?

Njurarna rena blodet från ämnen och vätska som kroppen inte behöver. Dessa lämnar kroppen med urinen genom urinledarna, urinblåsan och urinröret. Du kan få en infektion om det kommer in bakterier i urinvägarna. Du kan få urinvägsinfektion om det kommer in bakterier i urinvägarna.

Vad kan jag göra åt urinvägsinfektion?

Huskurer och behandling du kan göra hemma

  1. Drick mycket vatten.
  2. Värme kan lindra smärta. Prova om en värmekudde känns lindrande.
  3. Receptfria läkemedel som till exempel Ipren och Alvedon kan lindra smärtan snabbt.

Relaterade inlägg: