Vad hette Troja tidigare?

Vad hette Troja tidigare?

Vad hette Troja tidigare?

Troja låg i det antika landskapet Troas. Namnen Troja respektive Ilion härleds enligt en teori från Tros och dennes son Ilos, den senare enligt myten stadens grundare. Härav också troer (trojaner), invånare i Troja. Forskning från 1920-talet anknöt namnet Ilion till ortnamnet Wilusa.

Vem belägrade Troja?

Några av de andra nyckelpersonerna som det berättas om i samband med det trojanska kriget är grekiska hjältar såsom Akilles, Ajax, Diomedes, Ideomeneus och Odysseus samt trojanernas fältherre Hektor. Grekerna (mykerna) belägrade staden men fick besvär med att inta den, vilket gjorde konflikten utdragen.

Vad är budskapet i Iliaden?

Anhalt menar att Iliaden inte är en oproblematisk hjältesaga, utan att den istället ifrågasätter huvudpersonernas blodiga kamp och dess följder för samhället: vreden hos Akilles, grekernas främste krigare, kom att skänka sorg och död åt såväl greker som trojaner. Homeros visar att även fienden är mänsklig.

Vad kännetecknar Odysseus?

Odysseus var son till Laertes och Antikleia, dotterson till Autolykos och gift med Penelope. Med henne fick han sonen Telemachos. Till deltagande i trojanska kriget förde han på tolv skepp krigarskarorna från sitt rike och var en bland de främsta kämparna.

Var levde Akilles?

Akilles föddes i Larissa. En av de mest slående sakerna i hans myt är att hans mor, Thetis, ville göra honom osårbar.

Vad är Ilion för oss?

Vi kallar den för Troja men på den tiden hette staden Ilion. I korta drag handlar boken om hur Trojas prins Paris tar med sig Spartas drottning Helena.

Relaterade inlägg: