Hur varmt var det 2020?

Hur varmt var det 2020?

Hur varmt var det 2020?

Sverigemedeltemperaturen för år 2020 blev 7,60°. Det kan jämföras med det tidigare varmaste året 2014 som hade en Sverigemedeltemperatur på 6,91°.

Vilket är det varmaste året i Sverige?

De allra högsta temperaturerna som uppmätts i Sverige är 38°C, dels i Målilla i juni 1947, dels i Ultuna i juli 1933. Målilla ligger i östra Småland där man ofta kan skryta med att vara varmast i landet.

Varför är det så varmt i Sverige 2020?

Den största orsaken är utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Det är giftiga gaser som ändrar klimatet. Utsläppen har inte minskat, trots coronakrisen. Utsläppen har ökat både 2019 och 2020, enligt både WMO och FN:s klimatpanel.

Vilket är var det varmaste?

är de fem varmaste åren som uppmätts, och det varmaste årtiondet. Sedan 1980 har varje årtionde varit varmare än något föregående årtionde sedan 1850. 2019 slutade med en global medeltemperatur på 1,1°C över den uppskattade temperaturen innan industriella revolutionen.

Var var det varmast idag?

Topplista: Varmast i
MÄTSTATIONTEMPERATUR
Nordkoster16,0 °C
Malmö15,7 °C
Västerås15,6 °C
Arvika15,5 °C

Vart är det varmt i Sverige?

MÅLILLA. Småländska Målilla är ofta varmast i landet och erhåller rekordet för varmaste temperaturen som någonsin uppmätts i Sverige. Värmen präglar hela orten och är något det finns en stolthet över.

Relaterade inlägg: