Vad kostar det att duscha en halvtimme?

Vad kostar det att duscha en halvtimme?

Vad kostar det att duscha en halvtimme?

En dusch på 15 minuter drar ca 180 liter vatten. 50 liter varmvatten kostar ca 2-3 kr i en elberedare beroende på hur varmt du duschar. Totalt sett kan man räkna med att det kostar ca 5-7 kr för 15 minuters dusch beroende på vad du betalar för din el och ditt vatten.

Vad är energiförbrukningen i en lägenhet i Sverige?

Energiförbrukningen i en genomsnittlig lägenhet i Sverige är cirka 12 000 kWh per år, varav 6 500 kWh är uppvärmning, 2 500 kWh är varmvatten, 2 500 kWh är hushållsel och resterande 500 kWh är tvätt och torkning. En genomsnittlig lägenhet med 2 personer gör av med cirka 240 kWh hushållsel per månad.

Vad är normal energiförbrukning för en villa?

Statistiska centralbyrån har tagit fram olika typkunder för el, normal energiförbrukning för en villa är ca 20.000 kWh/år. Om du har fjärrvärme eller värmer huset på annat sätt än med el (som värmepump eller el-element) är en normal elanvändning ca 5000 kWh/år.

Vad är Genomsnittlig energiförbrukning i en lägenhet?

Lägenhet: Energiförbrukningen i en genomsnittlig lägenhet i Sverige är cirka 12 000 kWh per år, varav 6 500 kWh är uppvärmning, 2 500 kWh är varmvatten, 2 500 kWh är hushållsel och resterande 500 kWh är tvätt och torkning. En genomsnittlig lägenhet med 2 personer gör av med cirka 240 kWh hushållsel per månad.

Hur mycket energi förbrukar man för varmvatten?

Om varmvatten kan man säga att en villafamilj på fyra personer som hushållar med varmvatten förbrukar cirka 3 500 kWh energi. En annan familj som låter vattnet flöda förbrukar upp mot 7 000 kWh på att värma sitt tappvarmvatten.

Relaterade inlägg: