Hur mycket fisk per person per år?

Hur mycket fisk per person per år?

Hur mycket fisk per person per år?

Svenskarna äter nu 11 kilo sjömat per person och år, en siffra som motsvarar 25 kilo hel fisk och skaldjur. Forskare på RISE har kartlagt vilka arter och volymer som konsumeras i Sverige, och efterlyser bättre statistik om var och hur sjömaten odlas eller fångas.

Hur många människor äter fisk?

Den globala konsumtionen av sjömat, det vill säga fisk och skaldjur, har fördubblats sedan 1960-talet. Ändå är det alltså bara en av tre svenskar som får i sig den mängd som Livsmedelsverket rekommenderar.

Vilka fiskar äter vi?

Lax, sill, torsk och räkor står för den största delen av konsumtionen och laxen är mest populär. Andra vanliga arter är alaska pollock, makrill, gråsej, regnbåge och tonfisken skipjack. De tio största arterna bidrar sammanlagt med så mycket som 80 procent av konsumtionen.

Kan man äta för mycket fisk?

Det är skadligt att äta för mycket fisk Nja, inte skadligt direkt men när det gäller mat är lagom oftast det bästa. Variation är ett annat ledord som gör att man ökar sannolikheten att få i sig lagom mycket av de vitaminer och mineraler som behövs.

I vilket land äter man mest fisk?

Av världens 10 största fiskerinationer finns 6 i Asien, 7 om Ryssland också räknas dit vilket vore rimligt då större delen av deras fiskeri sker i Stilla Havet. Detta enligt rapporten The State of World Fisheries and Aquaculture från FAO. De övriga tre länderna på tio i topp är USA, Peru och Norge.

Relaterade inlägg: